Преглед на файлове

[FIX] fix ajax.php script

tags/v1.8.2.4
Adam Bukowski преди 4 години
родител
ревизия
a31b5e12f2
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      ajax.php

+ 0
- 1
ajax.php Целия файл

@@ -26,7 +26,6 @@ if (!is_callable($callback))
throw new Exception('Callback ' . print_r($callback, true) . ' is not callable');

$request = Request::createFromGlobals();
array_unshift($params['args'], $string);
/** @var Response $response */
$response = call_user_func_array($callback, array($request, $args));Зареждане…
Отказ
Запис