Преглед на файлове

[FIX] handle also hidden fields with DB value

experimental
Georgi Hristov преди 2 години
родител
ревизия
ab42f11980
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      modules/Utils/RecordBrowser/RecordBrowserCommon_0.php

+ 1
- 1
modules/Utils/RecordBrowser/RecordBrowserCommon_0.php Целия файл

@@ -1385,7 +1385,7 @@ class Utils_RecordBrowserCommon extends ModuleCommon {
$values[$desc['id']] = self::encode_multi($filestorageIds[$field]);
}

if ($desc['type']=='calculated' && preg_match('/^[a-z]+(\([0-9]+\))?$/i',$desc['param'])===0) continue; // FIXME move DB definiton to *_field table
if (($desc['type']=='calculated' || $desc['type']=='hidden') && preg_match('/^[a-z]+(\([0-9]+\))?$/i',$desc['param'])===0) continue; // FIXME move DB definiton to *_field table
if (!isset($values[$desc['id']]) || $values[$desc['id']]==='') continue;
if (!is_array($values[$desc['id']])) $values[$desc['id']] = trim($values[$desc['id']]);
if ($desc['type']=='long text')


Зареждане…
Отказ
Запис