Преглед на файлове

[UPDATE] enable defining custom filters for RecordPickerFS

experimental
Georgi Hristov преди 2 години
родител
ревизия
d27b2ffe6c
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. +5
    -0
      modules/Utils/RecordBrowser/RecordPickerFS/RecordPickerFS_0.php

+ 5
- 0
modules/Utils/RecordBrowser/RecordPickerFS/RecordPickerFS_0.php Целия файл

@@ -42,6 +42,11 @@ class Utils_RecordBrowser_RecordPickerFS extends Module {
public function show($tab, $crits=array(), $cols=array(), $order=array(), $filters=array(),$filters_defaults=array(),$path=null,$caption=null) {
$this->caption = $caption;
$rb = $this->init_module(Utils_RecordBrowser::module_name(), $tab, $tab.'_picker');
foreach ($filters as $field => $filter) {
if (!is_array($filter)) continue;
$rb->set_custom_filter($field, $filter);
}
if($filters_defaults) $rb->set_filters_defaults($filters_defaults);
// $rb->adv_search = true;
$rb->disable_actions();


Зареждане…
Отказ
Запис