Bladeren bron

[UPDATE] RB record access handling

experimental
Georgi Hristov 2 jaren geleden
bovenliggende
commit
f9a1ed9461
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 11 en 7 verwijderingen
  1. +11
    -7
      modules/Utils/RecordBrowser/Access.php

+ 11
- 7
modules/Utils/RecordBrowser/Access.php Bestand weergeven

@@ -73,7 +73,7 @@ class Utils_RecordBrowser_Access

protected function getCritsRaw()
{
if ($this->isFullDeny()) return null;
if ($this->isFullDeny()) return false;
if ($this->isFullGrant()) return true;
@@ -96,8 +96,8 @@ class Utils_RecordBrowser_Access
// if there is any access granted - limit it based on restrict crits
if ($ret !== null && $ruleCrits['restrict'] instanceof Utils_RecordBrowser_Crits) $ret = Utils_RecordBrowserCommon::merge_crits($ret, $ruleCrits['restrict']);
return $ret;
return $ret?: false;
}
protected function getRecordInactiveAccess()
@@ -149,6 +149,8 @@ class Utils_RecordBrowser_Access
while ($row = $r->FetchRow())
$ruleCrits[$row['action']][$row['id']] = $this->parseAccessCrits($row['crits']);
$ruleCrits['selection'] = $ruleCrits['selection']?: $ruleCrits['view'];
self::$ruleCritsCache[$cache_key] = $ruleCrits;
}
@@ -173,6 +175,8 @@ class Utils_RecordBrowser_Access
'restrict' => null
];
foreach ( Utils_RecordBrowserCommon::get_custom_access_callbacks($this->tab) as $callback ) {
if (!is_callable($callback)) continue;
$callbackCrits = call_user_func($callback, $this->action, $this->record, $this->tab);
if (is_bool($callbackCrits)) {
@@ -244,13 +248,13 @@ class Utils_RecordBrowser_Access
foreach ( $grant_rule_ids as $rule_id )
$access_rule_blocked_fields[$rule_id] = $this->getRuleBlockedFields($rule_id);
Utils_RecordBrowserCommon::init($this->tab);
$fields = Utils_RecordBrowserCommon::init($this->tab);
$blocked_fields = count($access_rule_blocked_fields) > 1 ? call_user_func_array('array_intersect', $access_rule_blocked_fields): reset($access_rule_blocked_fields);
$full_field_access = array_fill_keys(array_keys(Utils_RecordBrowserCommon::$hash), true);
$full_field_access = array_fill_keys(array_column($fields, 'id'), true);
$blocked_field_access = [];
$blocked_field_access = array();
if ($blocked_fields) $blocked_field_access = array_fill_keys($blocked_fields, false);
return array_merge($full_field_access, $blocked_field_access);
@@ -263,7 +267,7 @@ class Utils_RecordBrowser_Access
if (!isset(self::$ruleBlockedFieldsCache[$this->tab])) {
$r = DB::Execute('SELECT * FROM '.$this->tab.'_access_fields');
$fields = [];
$fields = array();
while ($row = $r->FetchRow()) {
$fields[$row['rule_id']][] = $row['block_field'];
}


Laden…
Annuleren
Opslaan