Преглед на файлове

Adjust /admin panel to changes in module manager class.

tags/v1.6.5
Adam Bukowski преди 6 години
родител
ревизия
fd21a46372
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. +0
    -2
      admin/ModuleLoader.php

+ 0
- 2
admin/ModuleLoader.php Целия файл

@@ -19,8 +19,6 @@ class ModuleLoader {
$this->initialized = true;
$this->lpa = ModuleManager::get_load_priority_array();
$this->lpa_count = count($this->lpa);
ModuleManager::$not_loaded_modules = $this->lpa;
ModuleManager::$loaded_modules = array();
ModulesAutoloader::enable();
}
}


Зареждане…
Отказ
Запис