7 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  NorbertNader c78ff4fe91 [update] create remote table преди 4 години
  Adam Bukowski e0bb25e42d Add acceptance tests structure преди 4 години
  Adam Bukowski d9275c8455 Update gitignore rules for tests преди 4 години
  Adam Bukowski f0e8e06b30 [ADD] Example static mocking test преди 4 години
  Adam Bukowski 3e71f678e9 add autogenerated files преди 4 години
  Adam Bukowski 359c59174f [ADD] AspectMock to tests преди 4 години
  Adam Bukowski 952001996f [FEATURE] Add codeception testing framework преди 4 години